Skip Navigation
 

Mapa witryny

Kontakt
Dokumenty strategiczne
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2014- 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021
Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec
Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Debowiec
Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Debowiec na lata 2004-2010.
Plan Rozwoju Miejscowosci Gumna.
Plan Rozwoju Miejscowosci Łączka.
Program Ochrony Srodowiska Gminy Debowiec.
Aktualności
Druki do pobrania
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Akty stanu cywilnego
Wniosek o umiejscowienie aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Wniosek o sprostowanie błędu pisarskiego
Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa
Dodatki mieszkaniowe
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Wniosek o przydział lokalu mieszkaniowego
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zaświadczenie o zarobkach
Dowód osobisty
Drogi
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Działalność gospodarcza
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Podanie o wpis do ewidencji do tzw."innych obiektów świadczących usługi hotelarskie"
Ewidencja ludności
Poświadczenie zameldowania
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Gospodarka nieruchomościami
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości
Ochrona środowiska
Wniosek o o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji na dokonanie wycinki drzew
Planowanie przestrzenne
Wniosek do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie warunków zabudowy dla obiektu kubaturowego
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, zaświadczenia z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Podatki
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Informacja w sprawie podatku leśnego
Deklaracja na podatek leśny
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku rolnego
Deklaracja na podatek rolny
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Zaświadczenie o wielkości/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Zaświadczenie o osiągniętym dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Pomoc społeczna
Wniosek o pomoc
Sposób wypłaty świadczeń z pomocy społecznej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach rodziny
Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu rodziny ze świadczeń pieniężnych
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Świadczenia rodzinne
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
O Gminie
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Referaty
Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych
Referat Finansów
Referat Gospodarki Wiejskiej
Urząd Stanu Cywilnego
Akty prawne
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Uchwały Rady Gminy Dębowiec
Kultura i oświata
Placówki oświatowe
Gimnazjum w Dębowcu
Szkoła Podstawowa w Dębowcu
Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia w Iskrzyczynie
Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia w Ogrodzonej
Szkoła Podstawowa w Dębowcu Filia z oddziałami przedszkolnymi w Simoradzu
Przedszkole w Dębowcu
Przedszkole w Iskrzyczynie
Przedszkole w Ogrodzonej
Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna
Biblioteka szkolno-środowiskowa w Ogrodzonej
Zespół Regionalny "Dębowiec" oraz "Mali Dębowczanie"
Historia zespołu
Nasze sukcesy
Galeria
Galeria Rzeźb i obrazów
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Wydarzenia
Recenzje
Sport i rekreacja
Kluby sportowe
LKS "Strażak" Dębowiec
LKS "Korona" Gumna
LKS "Iskra" Iskrzyczyn
LKS "Start" Ogrodzona
LKS "Wyzwolenie" Simoradz
UKS Dębowianka
Stowarzyszenie "Dąb" Dębowiec Sekcja Judo
Wyniki
Piłka nożna
Boisko wielofunkcyjne w Dębowcu
Informator
KGW
Koło Gospodyń Wiejskich w Łączce
Ośrodek zdrowia
Medikool Centrum Zdrowia
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DĘBOWIEC”
F.H.U. "Plus" Gabinet Rehabilitacji
Apteka
Punkt Apteczny
OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębowcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Gumnach
Ochotnicza Straż Pożarna w Iskrzyczynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Kostkowicach
Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzonej
Ochotnicza Straż Pożarna w Simoradzu
OSP Dębowiec
Zarząd
Rys historyczny
Wydarzenia
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „INICJATYWA” w Ogrodzonej
Stowarzyszenie Miłośników Kultury "Dębowczanie"
Centrum Kształcenia na Odległość
O projekcie
Dostępne szkolenia
Godziny otwarcia
Kontakt
Terminy odczytów liczników wody
Galeria Rzeźb i obrazów
Rozkład jazdy autobusów
Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych EMIR
Zabytki
Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
Wykaz ruchomych zabytków
Zabytki objęte ewidencją zabytków
Warto zobaczyć
Tężnia solankowa
Kościoły zabytkowe
Św. Małgorzaty w Dębowcu
Św. Jakuba Apostoła w Simoradzu
Galeria Rzeźb i obrazów
Film promocyjny
Trasy rowerowe
Sołectwa
Sołectwo Dębowiec
Sołectwo Gumna
Sołectwo Iskrzyczyn
Sołectwo Kostkowice
Sołectwo Łączka
Sołectwo Ogrodzona
Sołectwo Simoradz
Jednostki organizacyjne
GOPS
Wprowadzenie
Opłacanie składek
Poradnictwo specjalistyczne
Praca socjalna
Prawo do schronienia
Usługi opiekuńcze
Rodzinny wywiad środowiskowy
Zasiłek celowy
Zasiłek okresowy
Zasiłek stały
GZOSiP
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
Fundusze unijne
SZKOLENIOWE
ZAPYTANIA OFERTOWE
Druk plakatów
Długopisy z nadrukami
Podręczniki
Prowadzenie kursów
Usługa cateringu
Usługa cateringu 2
Usługa cateringu 3
Wynajem sali
Pracownicy Młodociani
Utrzymanie dróg
Ochrona środowiska
Jak segregować
Odpady
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wykaz ras psów uznanych za agresywne
Wywóz ścieków
Znalezione bezdomne zwierzeta
Znaleziono psa 1.08.2015 r.
Znaleziono sukę 22.07.2015 r.
Pomniki Przyrody
Informacje o wyrobach zawierających azbest
Dla rolników
Wiadomości
W styczniu przyszłego roku ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych
ARiMR przypomina istotne informacje dla rolników poszkodowanych przez powodzie
Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów
Uwaga rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone przez powódź
Ważne informacje dla Beneficjentów PROW
ARiMR uprościła procedury utylizacji zwierząt gospodarskich padłych w wyniku powodzi
Nabory wniosków
Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego
UWAGA producenci mleka
Bardzo dobre informacje dla polskich rolników
’Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego’
Uwaga eksporterzy ziemniaków na Słowację !!!
Dopłaty do zużytego materiału siewnego
Interwencyjny zakup zbóż
Zwrot podatku akcyzowego
Zmiana wysokości stawek rekompensat
Rozpoczęcie rolniczego roku szkoleniowego
Sposób na Sukces
Choroby niebieskiego języka
WZOROWY OGRODNIK
Zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Zmiany w programie „Szklanka mleka”!
O zwalczaniu omacnicy prosowianki
Zakończenie przyjmowania wniosków dotyczących materiału siewnego
Kwalifikator UE
Linki
Dębowieści
Terminy
Archiwum
Cichociemni
Zwiastun
Pierwszy zrzut
Pierwsza misja
Program uroczystości
Mapy
Pokazy filmowe
Zobacz relację z obchodów
Fotogaleria
Dożynki 2008
Półkolonia 2013r.
Mój Dębowiec
Dębowiec widziany z góry
Powiat bez granic
Ptaki
Film Zima na Dębowieckiej polanie
Wiosna z bliska
Sześciolatek w szkole
Najem
Lokal użytkowy - kawiarnia w Dębowcu
Wykaz nieruchomości
Przetarg na najem lokalu
Ostrzeżenia Meteo
od godz.20:00 11.03.2015 r. do godz. 20:00 12.03.2015 r.
 
http://www.debowiec.cieszyn.pl/84,teznia-solankowa.html
http://wcam.pl/debowieccn
http://www.odpady.debowiec.cieszyn.pl/
http://debowieccieszynski.e-mapa.net/
http://www.debowiec.bip.info.pl/
http://www.debowiec.cieszyn.pl/548,zabytki.html

© Copyright Gmina Dębowiec 2007 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms