Skip Navigation
 

Jednostki organizacyjne

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu powołany został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Dębowcu Nr 45/XI/90 z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 


 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
mgr Zofia Stabrawa

  Pracownicy socjalni:

Dorota Hanzel

Referent:
Agnieszka Pawińska

Główna księgowa:
Magdalena Szymczak

 
 
 Dane teleadresowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu
ul. Katowicka 3
43- 426 Dębowiec
tel: 33 856 22 42
 gops@debowiec.cieszyn.pl

 
 
http://www.debowiec.cieszyn.pl/84,teznia-solankowa.html
http://wcam.pl/debowieccn
http://www.odpady.debowiec.cieszyn.pl/
http://debowieccieszynski.e-mapa.net/
http://www.debowiec.bip.info.pl/
http://www.gazetacodzienna.pl/
http://www.debowiec.cieszyn.pl/548,zabytki.html

© Copyright Gmina Dębowiec 2007 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms