Skip Navigation
 

Aktualności

Laur Srebrnej CieszyniankiInformujemy, że 15 września  mija termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia laurem Srebrnej Cieszynianki. Zgodnie z Regulaminem Procedury Wyłaniania Laureatów, prawo zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie Gminy Dębowiec stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom sołeckim oraz Wójtowi Gminy. Laur Srebrnej Cieszynianki jest przyznawany osobom, które zasłużyły się dla społeczności lokalnej, w której działają, a w szczególności wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie i innowacyjne, że ich działanie może zostać powszechnie uznane za godne naśladowania. Każdy z wymienionych wyżej podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku kalendarzowym. Kandydatem może być każdy mieszkaniec Gminy, który nie był jeszcze odznaczony tym wyróżnieniem. Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Procedury Wyłaniania Laureatów Wyróżnienia Samorządów Ziemi Cieszyńskiej pn. Laury Ziemi Cieszyńskiej.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia kandydata zamieszczamy poniżej.

Regulamin - do pobrania

Wniosek - do pobrania
 
Dodał:Sławomir Gardas
 
http://www.debowiec.cieszyn.pl/84,teznia-solankowa.html
http://wcam.pl/debowieccn
http://www.odpady.debowiec.cieszyn.pl/
http://debowieccieszynski.e-mapa.net/
http://www.debowiec.bip.info.pl/
http://www.debowiec.cieszyn.pl/548,zabytki.html

© Copyright Gmina Dębowiec 2007 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms