Skip Navigation
 

Aktualności

X Sesja Rady Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 31 sierpnia 2015r. o godz. 13.30  X Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zapytania radnych.
Odpowiedzi na zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2015-2024.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015r.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Dębowiec oraz odpłatności za ich użytkowanie.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, dawnej DK1.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 66/VIII/2011r. Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec.
Sprawozdanie z działalności wójta.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2015r.
Wolne wnioski i zakończenie sesji. 

 
Dodał:Sławomir Gardas
 
http://www.debowiec.cieszyn.pl/84,teznia-solankowa.html
http://wcam.pl/debowieccn
http://www.odpady.debowiec.cieszyn.pl/
http://debowieccieszynski.e-mapa.net/
http://www.debowiec.bip.info.pl/
http://www.gazetacodzienna.pl/
http://www.debowiec.cieszyn.pl/548,zabytki.html

© Copyright Gmina Dębowiec 2007 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms